EmailSitemapHome
Onafhankelijk hypotheekadvies

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De NHG op een woning is tijdelijk verhoogd van € 265.000,- naar € 350.000,-. De overheid wil daarmee de effecten van de kredietcrisis op de woningmarkt tegengaan en verwacht dat banken eerder bereid zullen zijn een hypotheek te verstrekken, omdat het rijk garant staat voor de eventuele restschuld. Kopers die gebruik maken van de NHG kunnen van hun bank onder voorwaarden een lager rentetarief krijgen. Huizenkopers zijn dan verzekerd dat een eventuele restschuld, bij een gedwongen verkoop van de woning, wordt betaald. Meer informatie vindt u op www.vrom.nl.

Koopsubsidie
Met de Koopsubsidie (officiële benaming Eigenwoningbijdrage) wil de overheid het eigen woningbezit bevorderen. De Koopsubsidie is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, de koopsom (maximaal € 163.625,-), de hypothecaire leensom en uw leeftijd. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen. Kijk op de website van de uitvoeringsinstantie van het Ministerie van VROM www.senternovem.nl/koopsubsidie voor informatie en het aanvraagformulier.

Email De AdviseurContact