EmailSitemapHome
NVM
Taxatieafspraak

Op de dag van de geplande taxatie is het noodzakelijk dat u het eigendomsbewijs en de plattegronden van uw woning paraat heeft.

Onze NVM taxateur zal de woning inspecteren en let onder andere op de volgende punten:

achterstallig of te verwachten onderhoud
de inhoud en woonoppervlakte van de woning
de functionele indeling
de constructie, gebruik van materialen en kwaliteit daarvan
de mate van isolatie en energieverbruik
de juridische beperkingen en kwalitatieve bedingen
verkoopbelemmerende zaken die op de woning rusten
eigendom of erfpacht van het perceel
ligging en de omgeving van de woning
eventuele aanwezige bodemverontreiniging of asbest
eigendomsverhoudingen

Daarnaast informeren wij bij de gemeente naar het bestemmingsplan en verrichten wij kadastraal onderzoek. Een belangrijk onderdeel van onze waardebepaling is de marktsituatie. Wat is de verhouding tussen vraag en aanbod op de huidige woningmarkt. Onze taxateur kent de lokale woningmarkt op zijn duim en weet voor welke bedragen welke woningen zijn verkocht. De bevindingen met de getaxeerde waarde legt hij vast in het taxatierapport.

Contact